Program de fidelitate

Programul de fidelitate Filamente3D.ro este organizat și operat de societatea ATELIER CONCEPT&DESIGN STUDIO SRL (Administratorul), cu sediul în București, str. Valea Merilor nr. 39, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul J40/5764/2015, CUI RO34508187, tel. 0799-780-393 de Luni-Vineri in intervalul orar 9:00-17:00, e-mail: comenzi@filamente3d.ro

Prin crearea unui cont de utilizator pe site-ul www.filamente3d.ro sunteți de acord să respectați termenii și condițiile participării la Programul de fidelitate Filamente3D.ro.

1. Puncte de loialitate

Punctele pot fi acordate pe multiple criterii, iar valoarea acestora (1 punct = 1 RON) va putea fi folosită pentru plăți parțiale sau totale ale comenzilor. Punctele nu pot fi transferate între conturi sau utilizatori.

Programul de fidelitate este valabil atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, denumite în continuare „Clienți” și poate fi accesat doar prin crearea unui cont de utilizator pe pagina www.filamente3d.ro. Numai persoanele cu vârsta de peste 18 ani au acces la programul de fidelitate.

2. Locul de desfășurare a programului

Programul de loialitate este organizat și se desfășoară exclusiv pe magazinul online www.filamente3d.ro

3. Modalități de obținere a punctelor de loialitate

Punctele câștigate vor fi contorizate într-un Portofel care poate fi accesat din Contul Clientului – Creditele mele. Acesta va fi vizibil doar atunci când vi s-au adăugat puncte de loialitate în el.

Punctele pot fi acordate pe baza următoarelor scenarii:

- La plasarea unei comenzi, se vor acorda puncte sub forma de cashback în valoare de 1% din suma comenzii. 

- La postarea de comentarii/recenzii la produsele deja achiziționate se vor acorda 5 puncte /recenzie sau comentariu/ produs cu achiziție verificată. Fiecare utilizator poate plasa maximum 100 comentarii/recenzii.

Acordarea punctelor NU este condiționată de conținutul recenziei (pozitivă sau negativă).

Acordarea punctelor este condiționată doar de achiziția produsului recenzat, anterioară recenziei. De aceea vă recomandăm ca, în cazul în care doriți să postați o recenzie și să obțineți puncte de loialitate, să accesați email-ul transmis automat de magazinul nostru, email intitulat “Mulțumit? Nemulțumit? De produsele achiziționate. Scrie un review!”

Toate recenziile vor fi verificate anterior publicării pentru conformitatea cu paragraful anterior.

4. Durata de valabilitate a punctelor de loialitate

Valoarea punctelor de loialitate obținute se va cumula în Portofelul Clientului, disponibil în contul de Client. Punctele au o durată de valabilitate de 3 (trei) luni de la data obținerii.

Punctele de loialitate se acordă în termen de 5 zile, după livrarea coletului de către curier sau după ridicarea personală a comenzii.

În cazul în care Clientul returnează comanda complet sau parțial punctele de loialitate aferente acelei comenzi se anulează.

5. Contul utilizatorului

Programul de fidelitate este valabil atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, denumite în continuare „Clienți” și poate fi accesat doar prin crearea unui cont de utilizator pe pagina www.filamente3d.ro. Numai persoanele cu vârsta de peste 18 ani au acces la programul de fidelitate.

În cazul pierderii și/sau furtului contului de utilizator, titularul trebuie să anunțe în cel mai scurt timp posibil Administratorul Filamente3D.ro. După verificarea informațiilor furnizate de către utilizator, va fi generat un nou cont de utilizator care va conține punctele acumulate până în momentul sesizării.

Orice suspiciune de fraudă în comportamentul Clientului duce la invalidarea punctelor promoționale gratuite. Punctele de loialitate obținute prin violarea prezentelor condiții generale sau prin mijloace abuzive sau frauduloase vor fi anulate fără nicio compensație.

6. Durata Programului

Programul de fidelitate Filamente3D.ro are durată nedeterminată, utilizatorii având posibilitatea oricând să își retragă consimțământul pentru această prelucrare.

Organizatorul programului, Administratorul site-ului, are dreptul să decidă în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la modificarea sau încetarea Programului de fidelitate va fi afișată pe site-ul www.filamente3d.ro cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului.

7. Legea aplicabilă

Legea română este singura lege aplicabilă în cadrul programului de fidelitate Filamente3D.ro.

8. Forța Majoră și Cazul Fortuit

Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale care rezultă din prezența secțiune, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit.

9. Limitarea răspunderii

Administratorul nu va fi responsabil pentru erorile sau defecțiunile Programului de fidelitate sau pentru alte consecințe care decurg din acesta. Administratorul nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună care decurge din suspendarea, modificarea sau rezilierea programului de fidelitate sau care are orice fel de legătură cu programul de fidelitate, cu excepția răspunderii care nu poate fi exclusă conform prevederilor legale.

Administratorul nu va fi responsabil pentru utilizarea programului și efectuarea de operațiuni din Contul utilizatorului de către terți părți neautorizate.

10. Protecția datelor cu caracter personal

Conform dispozițiilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ATELIER CONCEPT&DESIGN STUDIO SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specifice, datele personale pe care ni le furnizează clienții.

Dacă aveți întrebări sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră referitoare la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printr-un e-mail la comenzi@filamente3d.ro.

11. Litigii

În eventualitatea unor neînțelegeri apărute între Administrator și utilizatorii participanți la Programul de Fidelitate, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă.

12. Dispoziții finale

Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi și mențiuni din „Termeni și Condiții” de pe www.filamente3d.ro


Actualizat 17.04.2023

Produse de comparat (/4)