PROGRAM DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A CANTITĂŢII DE DEŞEURI GENERATE

 

Scop

Conform Legii nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor – persoanele juridice ce exercită activităţi comerciale sau industriale trebuie să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie.

Prezentarea activităţii şi infrastructurii

S.C Atelier Concept&Design Studio S.R.L, cu sediul în Bucureşti, str. Valea Merilor nr.39, sector 1, desfăşoară activităţi de comercializare de imprimante 3D, consumabile pentru imprimante 3D, piese şi accesorii.

Flux

Comandă client: plasare comandă online – procesare comandă – livrare prin curier

In activităţile desfăşurate sunt generate deşeuri – în principal ambalaje (hârtie – carton şi materiale plastice) şi deşeuri menajere, baterii şi deșeuri de echipamente electrice şi electronice.

 

Identificare deşeuri rezultate în urma activităţii de comercializare

Deşeuri generate

Ambalaje de hârtie şi carton

15 01 01

Ambalaje de materiale plastice

15 01 02

Hârtie şi carton (municipale)

20 01 01

Materiale plastice (municipale)

20 01 39

Deşeuri de EEE (DEEE)

20 01 36

Deşeuri de baterii alcaline

16 06 04

Menajer, deseuri municipale amestecate

20 03 01

Procedura de gestionare a deşeurilor

Deşeurile sunt colectate selectiv în recipiente de plastic şi saci de plastic.

Nr.

Crt.

Cod

Denumire conform HG 856/2002

Procedura de depozitate

1

15 01 01

Ambalaje de hârtie şi carton

Saci de plastic

(culoare albastru)

2

15 01 02

Ambalaje de materiale plastice

Saci de plastic

(culoare galben)

3

20 01 01

Hârtie şi carton (municipale)

Saci de plastic

(culoare albastru)

4

20 01 39

Materiale plastice (municipale)

Saci de plastic

(culoare galben)

5

20 01 36

Deşeuri de EEE (DEEE)

Vrac

6

16 06 04

Deşeuri de baterii alcaline

Recipient de plastic

7

20 03 01

Menajer, deșeuri municipale amestecate

Saci de plastic

(culoare negru)

 

Măsuri privind reducerea cantității de deșeuri rezultate din activitatea de producție

Reducerea deșeurilor rezultate din fluxul de funcționare al magazinului online Filamente3D.ro este realizată prin implemetarea următoarelor practici:

  • reducerea la sursă (de ex. aprovizionare la bax)
  • reciclarea /reutilizarea deșeurilor (realizată cu ajutorul firmelor specializate);
  • colectarea separată a deșeurilor
  • utilizarea unor practici generale

 

> Reducerea la sursă

Aplicarea unor politici de vânzare care favorizează achiziția de produse la cantitate mai mare, rezultând astfel o reducere a deșeurilor din ambalaje.


> Reciclarea/reutilizarea deșeurilor

Reciclarea și/sau reutilizarea anumitor deșeuri cu următoarea componentă :

  • Hârtie și cartonul sunt generate de ambalajele consumabilelor; pentru documentele care necesită tipărire se utilizează ambele fețe – în acest sens imprimantele și dispozitivele de copiere de tip xerox sunt setate pentru tipărire pe ambele fețe; în cazul în care se tipăresc documente pe o singură parte - înainte de încadrarea ca deșeu hârtia este utilizată și pe partea netipărită;
  • Deșeurile de ambalaje (hârtie și carton și plastic) se predau în baza unui contract către o societate autorizată cu scopul reciclării;
  • Deșeuri provenite din alimente/organice, inclusiv vegetale se predau în baza unui contract către o societate autorizată;
  • Baterii alcaline se predau în baza unui contract către o societate autorizată
  • Deșeuri de echipamente electrice și electronice se predau în baza unui contract către o societate autorizată;

 

> Colectarea separată a deșeurilor

Pe tot ciclul de operare, deșeurile sunt colectate selectiv la sursă în recipiente/saci alocate categoriilor de deșeuri în vederea predării către organizații autorizate în vederea transportului/depozitării, valorificării/reciclării și/sau eliminării.

 

> Utilizarea unor practici generale

Obiectivul este de limitare a cantităților de deșeuri generate prin directă contribuție a organizației.

Deșeurile care pot fi predate spre reciclare sunt colectate și depozitate în condiții optime.

Instruirea angajaților în managementul deșeurilor.

 

Măsuri implementate cu scopul de a reduce cantitățile de deșeuri generate:

>>> Înlocuirea materialelor plastice (benzi adezive, folii de umplere, folii de protecție) cu alternative sustenabile din hârtie reciclată

>>> Reîncărcarea cartușelor cu toner pentru imprimante și pentru aparatele de copiere.

>>> Iluminarea utilizând dispozitive cu tehnologie LED și/sau becuri economice.

>>> Reducerea utilizării de documente tipărite în favoarea celor electronice, tipărirea documentelor doar unde este strict necesar.

>>> Utilizarea ambelor pagini ale unei foi de hârtie.

>>> Semnături electronice pe documente.

 

PROGRAM DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A CANTITĂȚILOR DE DEȘEURI GENERATE

Nr.

Crt.

Tip deșeu COD

Denumire conform HG 856/2002

Măsuri de reducere a cantității deșeurilor

Reducerea la sursa

Reciclare/reutilizare

Colectare selectivă

Utilizarea unor practici generale

1

15 01 01

Ambalaje de hârtie şi carton

Ambalare comună. Reutilizarea ambalajelor.

Predare direct către reciclator

Colectare selectivă

Evitarea contaminării, reducere consum

2

15 01 02

Ambalaje de materiale plastice

Achiziționarea în cantități mari

Predare direct către reciclator

Colectare selectivă

Evitarea contaminării, reducere consum

3

20 01 01

Hârtie şi carton (municipale)

Minimizare achiziție ambalaje

Predare direct către reciclator

Colectare selectivă

Reducere consum

4

20 01 39

Materiale plastice (municipale)

Orientare către furnizori de materiale prietenoase cu mediul

Predare direct către reciclator

Colectare selectivă

Reducere consum

5

20 01 36

Deşeuri de EEE (DEEE)

Reparații

Reutilizare

Predare direct către reciclator

Colectare selectivă

Evitarea contaminării, reducere consum

6

16 06 04

Deşeuri de baterii alcaline

Limitare consum

Predare direct către reciclator

Colectare selectivă

Evitarea contaminării, reducere consum

7

20 03 01

Menajer, deșeuri municipale amestecate

Orientare către furnizori de materiale prietenoase cu mediul

Eliminare

Colectare selectivă

Evitarea contaminării, reducere consum

 

Produse de comparat (/4)