Fișa tehnică vs. Fișa de siguranță

Fișa tehnică / de date tehnice (TDS) și Fișa de siguranță / de date de securitate a materialelor (MSDS) sunt ambele documente utilizate în diverse industrii pentru a oferi informații importante despre produse. Cu toate acestea, ele servesc diferite scopuri și conțin diferite tipuri de informații.


FIȘA TEHNICĂ (TDS)


Care este scopul acesteia?

Scopul principal al unei fișe tehnice este de a oferi informații tehnice despre un produs, concentrându-se adesea pe caracteristicile de performanță, specificațiile și aplicațiile recomandate ale acestuia.

Fișa tehnică este orientată spre furnizarea de date tehnice și legate de performanță pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă cum să folosească produsul în mod eficient.


Ce informații conține această fișă tehnică?

Fișa tehnică include de obicei informații precum:

> specificațiile produsului

> proprietățile fizice și chimice

> ghid de utilizare

> ghid de aplicare

> condițiile de utilizare recomandate

> date de performanță (cum ar fi vâscozitatea, timpul de uscare, proprietățile de aderență)

> instrucțiuni de depozitare și multe altele.


Este deosebit de utilă pentru producători, ingineri și profesioniști tehnici care au nevoie de informații detaliate despre capacitățile și limitările unui produs.


FIȘA DE SIGURANȚĂ / CU DATE DE SECURITATE A MATERIALELOR (MSDS):


Care este scopul acesteia?

Scopul principal al unei fișe de siguranță este de a oferi informații despre:

- pericolele potențiale

- manipulare

- depozitarea în siguranță

- proceduri de răspuns în caz de urgență legate de o anumită substanță chimică sau produs

Este esențială pentru asigurarea siguranței persoanelor care lucrează cu sau sunt expuse la materiale potențial periculoase.


Ce informații conține această fișă de siguranță?

Fișă de siguranță include de obicei informații despre:

> compoziția chimică

> proprietățile fizice și chimice

> pericolele potențiale (cum ar fi toxicitatea, inflamabilitatea, reactivitatea)

> limitele de expunere

> măsurile de prim ajutor

> instrucțiunile de manipulare și depozitare

> recomandări privind echipamentele de protecție personală (EIP)

> proceduri de urgență și altele.


 

 

Aceste două fișe sunt disponibile* în paginile fiecărui produs în magazinul online Filamente3D.ro

* dacă informațiile sunt furnizate de producător

Comentarii

Articole similare

Produse de comparat (/4)